Fra Pavepaladset til sandhedens mund

Fra Pavepaladset til sandhedens mund: Quirinale paladset, Trajansøjlen, Piazza venezia, Kapitol, Marcellus teatret og Sandhedens mund.

Vi starter dagen på den højeste af oldtidens 7 historiske høje. I oldtiden boede Sabinerne her og senere opførte Kejser Kontantin store, imponerende Termeanlæg.

Idag domineres Quirinalehøjen af det store, elegante rennæssancepalads – Palazzo Quirinale – som i senrennæssancen blev opført under Paverne Gregor XIII og Sixtus V.

Her boede i alt 22 af historiens paver. Siden blev paladset gjort til italiensk kongeslot under monarkiet. I nutidens Italienske republik, er paladset gjort til officiel embedsbolig for den Italienske præsident.

Pladsen domineres af den store fontæne med statuerne af Castor og Pollux med deres store heste. Og her ses også en af de oldægyptiske obelisker.

Få hundrede meter ned af Quirinalehøjens sydskråning, kommer vi til Kejser Trajans Forum, som domineres af den imponerende Trajansøjle, som står intakt bevaret som monument over det kejserlige gravmæle.

Trajans forum var det største og mest imponerende af de kejserlige fora.
Her passerer vi Piazza Venezia, som domineres af det kæmpemæssige Italienske nationalmonument – la Vittoriana – som er rejst til erindring om Italiens samling som et forenet kongerige.

Pladsen er opkaldt efter det tidlige rennæssance palads – Palazzo Venezia – helt tilbage fra midten af 14 hundredtallet. Her var der fascistisk parti kontor under Mussolini, som har holdt mange af sine taler til de begejstrede sortskjorter, fra balkonen over pladsen.

Dernæst bestiges endnu en af de 7 historiske høje i Rom, – Kapitolhøjen. I Oldtiden lå romerrigets vigtigste temper på toppen, men idag er det Michelangelos harmoniske og skønne rådhusplads i elegant rennæssance-stil, som vi skal beundre. Her ses også en kopi af den imponerende rytterstatue af Kejser Marcus Aurelius. Original statuen står nu under mere beskyttede forhold indendørs på det kapitolinske museum og er iøvrigt den eneste af de hedenske kejseres bronze rytterstatuer der er kommet helskindet igennem historien.

På Kapitols højeste punkt ligger kirken Santa Maria in Aracoeli, hvor den berømte cedtræsstatuette af Jesusbarnet – il santissimo bambino – bevares i sacrestiet. Kirken indeholder desuden interessante kunstværker, så også her gør vi en lille afstikker.

Fra Kapitols sydskråning, kan vi nyde en pragtfuld udsigt over oldtidens Forum Romanum, som herfra forklares, set fra fugle perspektiv.

Vi slentrer igennem det grønne anlæg ned af Kapitols skråninger, hvorfra vi ser udsigten til bl.a. Marcellusteatret og Apollontempet.

Turen afsluttes med besøg ved kirken Santa Maria in Cosmedin, som er mest kendt på grund af et berømt oldtidsklenodie, som bevares i kirkens forhal. La bocca della verità – sandhedens mund.

Et antikt brønddæksel af marmor fra Forum Romanum, forestillende et triton-ansigt med en åben, gabende mund. Legenden fortæller at hvis man med hånden i tritonens mund siger en usandfærdighed, klapper munden sammen og hånden bliver bidt af.

Lige overfor kirken i det grønne anlæg ses 2 fantastisk velbevarede
templer fra republikkens tid. Det såkaldte falske Vesta tempel, samt tempel for Hercules, Portus og Fortuna Virilis.