Antika Roma

Forum Romanum och Colosseum:

Till det romerska rikets hjärta, – Forum Romanum, där jag huvudsakligen berättar om de olika byggnaders funktion, för 2000 år sedan. Här bodde Pontifex Maximus och Vesta jungfrurna i byggnader som fortfarande är delvis bevarade. Även Julius Caesar, hade en period titeln Pontifex Maximus, och var därmed bosatt på Forum Romanum.

Framför senaten Curia, ses Rostra, imperiets mest storslagna talarstol från vilken kejsare, politiker och poeter har talat till det romerska folket. På turen ses också olika tempel, finans palatset och justits palatset, triumfbågar, som alla ger en strålande bild av förflutna och mycket högt utvecklade samhällen. Det var på Palatin kullen, som kan ses från Forum Romanum, att Romolus lade grundstenen till Rom den 21 april 753 f.Kr.

Sist men inte minst besöker vi den välbevarade amfiteatern, Colosseum. Det var här de blodiga gladiator bataljer förekom till stor glädje både för de fattigaste plebejere, som för den mest framstående patricier och de mest framstående personer vid kejsarens hov.
Det var öppet för alla och det var servering av mat och vin under föreställningarna.

Panis en Circenses – bröd och underhållning visade sig senare bli populärt bland befolkningen och därmed undveks myteri och man kunde upprätthålla fred och ordning.

Det fanns plats för ca. 55.000 åskådare under den stora segelduk som skuggade för åskådarläktaren.